Taal/Langue:

 |

Zoekopdracht :

Home >  > Kwaliteit en veiligheid > 

Onze gedragslijn: veiligheid

De veiligheid van kinderen waarborgen betekent: dagelijks de basisregels navolgen, normen naleven, het gebruik van gevaarlijke stoffen beperken.
Ieders dagelijkse verantwoordelijkheid
De veiligheid van kinderen is een gedeelde verantwoordelijkheid. Die van de fabrikanten en de distributeuren maar ook die van de overheidsafnemer, opvoeders en ouders voor de keuze van het product en het gebruik dat er van wordt gemaakt.

Verkeerd gebruik kan tot een onveilige situatie voor de kinderen leiden. Vanzelfsprekende regels worden vaak genegeerd.
  • De allerkleinsten mogen nooit een artikel gebruiken dat voor oudere kinderen is bestemd. Ze kunnen bijvoorbeeld kleine onderdelen inslikken of zich verwonden.
  • Producten die voor de allerkleinsten zijn bestemd, zoals wipstoeltjes, mogen nooit op een tafel worden gezet om vallen te voorkomen.
  • De staat van de producten moet regelmatig worden gecontroleerd. Nooit proberen een product te repareren, zelfs wanneer het stuk of beschadigd is : wellicht biedt het daarna nooit meer dezelfde veiligheid aan een kind.
  • Kinderen nooit zonder toezicht laten.
Algemene veiligheidsverplichting
Artikel L-221-1 van het "Consumptiewetboek" (in Frankrijk) beschrijft de algemene veiligheidsverplichting:  
"Producten en diensten dienen in normale gebruiksomstandigheden of in andere omstandigheden die redelijkerwijs door het bedrijf kunnen worden voorzien, de veiligheid te bieden die men mag verwachten en de gezondheid van personen niet aan te tasten".

Dit algemene principe is van toepassing op alle producten en wordt aangevuld door voorschriften die specifiek zijn aan bepaalde categorieën materiaal en voorzieningen : normen en richtlijnen.
Normen naleven
Onze producten die voor jonge kinderen zijn bestemd worden aan strenge normen onderworpen inzake weerstand tegen schuren, scheuren, draaien, zachtjes bijten, brand...
Ieder normgebonden product bezit zijn eigen keuringscertificaat dat door onafhankelijke erkende laboratoria wordt uitgegeven.

Voorbeelden van producten zonder speciale voorschriften: opbergdozen, boeken, luieremmers...

Wesco zégt niet alleen dat zij de normen naleeft, zij levert ook het bewijs. Wij leveren u op aanvraag bij onze Kwaliteitsdienst, het proces-verbaal dat de conformiteit van het door u gekochte product garandeert (voor zover het product aan voorschriften is onderworpen).

Voorbeelden van normen en richtlijnen op toepassing van de producten van Wesco

Certificeringen NF Crèches, NF Education en GS
Bepaalde assortimenten hebben de certificeringen NF Crèche, NF Education of GS gekregen. Deze door onafhankelijke en onpartijdige instanties afgegeven certificeringen garanderen de kwaliteit, de veiligheid en de prestaties van onze producten voor professioneel gebruik.

                                                                    
Producten voor kinderen en gevaarlijke stoffen
Er zijn nog steeds veel te veel artikelen voor kinderen die gevaarlijke stoffen bevatten.

De REACH-verordening, heeft tot doel de bescherming van de veiligheid van mens en milieu door middel van de identificatie van gevaarlijke chemische stoffen in de samenstelling van producten. Deze regelgeving vervangt 40 bestaande richtlijnen binnen de Europese Unie. Wesco loopt vooruit op de inwerkingtreding van deze verordening en maakt haar leveranciers ontvankelijk voor de toepassing.

Ftalaten
Plastificeermiddel gebruikt in polymeren zoals PVC (=polyvinylchloride) om ze soepel en flexibel te maken. Het lijkt op zuiver plantaardige olie en is geheel of bijna geurloos.

Richtlijn 2005/84/EG reglementeert het gebruik van twee categorieën ftalaten:
  1. de ftalaten DEHP, DBP en BBP, verboden in alle speelgoed en baby- en kinderartikelen van geplastificeerd materiaal (concentratie hoger dan 0,1%), 
  2. de ftalaten DINP, DIDP en DNOP, verboden in alle speelgoed en baby- en kinderartikelen van geplastificeerd materiaal dat in de mond wordt genomen (concentratie hoger dan 0,1%).


Wesco heeft deze regelgeving toegepast op vele andere producten zoals die met gecoat doek.

Bisfenol A
Bisfenol A (BPA) is een industrieel chemisch product dat al jaren wordt gebruikt bij de fabricatie van plastic zoals polycarbonaat en bekledingen op basis van epoxyhars. Het is aanwezig in vele dagelijks gebruikte artikelen zoals herbruikbare waterflessen, vaatwerk (borden en kopjes) en zuigflessen, en in de coating van de binnenkant van conservenblikken.

Wij hebben het besluit van de Canadese autoriteiten om bisfenol A in zuigflessen te verbieden, in aanmerking genomen. De Europese autoriteiten hebben hier tot op heden nog geen besluit over genomen (artikel "Bisfenol A, impact van opwarmen in magnetron" van 14/11/2008, beschikbaar op de website van de Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, Frans bureau voor de voedselveiligheid, http://www.afssa.fr)

Wij bieden sinds januari 2009 een assortiment zuigflessen zonder bisfenol A. Vanaf januari 2010 wordt ons aanbod uitgebreid met een ruime keuze zuigflessen en vaatwerk gegarandeerd zonder bisfenol A.

Formaldehyde
Formaldehyde is een organisch mengsel uit de aldehyde groep = ontvlambaar gas. Deze giftige stof is schadelijk voor de gezondheid (oorzaak van allergieën, waarschijnlijk kankerverwekkend) en is alom aanwezig in lijm en huishoudproducten.

Om risico''s zoveel mogelijk te beperken, gebruiken wij alleen lijm zonder formaldehyde voor de vervaardiging van onze meubels.

Azokleurstoffen
Kleurstoffen waaruit één of meer kankerverwekkende aromatische aminen kunnen vrijkomen.

In het kader van de richtlijn 2002/61/EG zijn al onze textielproducten gegarandeerd zonder azokleurstoffen.